Zamek krzyżacki w Królewcu - Historia Wysoczyzny Elbląskiej

Przejdź do treści
czasach pruskich znajdował się tu gród Tuwangste (także: Twangste, Twangst, Twongst, Twoyngst). Nazwa ta wywodziła się z pruskiego słowa "wangus" i oznaczało ścinanie drzewa dębowego, które było symbolem Perkuna. Po podboju Sambii przez Krzyżaków w 1255 zamek nazwano Regiomontium (Królewska Góra) na cześć króla czeskiego Przemysła Ottokara II, który uczestniczył w wyprawie. Zamek był wielokrotnie rozbudowywany m.in w XVI i XVIII w. (m. in. Joachim Ludwig Schultheiss von Unfried). Po inkorporacji Prus Królewskich do Polski zamek był od 1457 siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, od 1525 książąt pruskich. W 1701 w kościele zamkowym odbyła się koronacja króla Fryderyka I, a w 1861 Wilhelma I. Przed II wojną światową umieszczono w części zamku muzeum. Od czasów średniowiecznych do zamku przylegała wolnizna Burgfreiheit (Wola Zamkowa), później powstały Tragheim, Altrossgarten, Neue Sorge i Sackheim.
      
W czasie wojny przechowywano tu zrabowaną [przez Niemców w 1941 r. - przyp. W.K.] z Carskiego Sioła Bursztynową Komnatę, którą prawdopodobnie wywieziono w nieznanym kierunku. Zamek został całkowicie wypalony w wyniku brytyjskich bombardowań Królewca w sierpniu 1944, zachowały się tylko grube mury zewnętrzne. Dalsze zniszczenia nastąpiły w czasie zdobywania miasta przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945.
(Tekst zaczerpnięty z Wikipedia [dostęp: 12.09.2012])

Następnie zamek królewiecki był niszczony w kilku etapach. Zaraz po wojnie na jego terenie pozyskiwano cegłę, kamień i kostkę brukową. Brak zabezpieczenia ruin oraz warunki atmosferyczne doprowadziły do tego, że w nocy z 14 na 15 grudnia 1952 roku zawaliły się górne kondygnacje wysokiej wieży głównej. Mimo protestów zwolenników odbudowy zamku, władze miasta podjęły decyzję o wysadzeniu wieży. Do tego celu użyto 810 kg dynamitu. Wraz z wieżą zawaliło się południowe skrzydło zamku. W dniu 12 kwietnia 1967 roku rozpoczęła się seria zaplanowanych wybuchów, które kontynuowano 9 grudnia 1967,  3 stycznia i 12 lutego 1968 roku. Wówczas przestało istnieć zachodnie skrzydło zamku krzyżackiego. Od 1 stycznia 1969 roku, aby usunąć zachowane fragmenty budowli, przystąpiono do kolejnych prac wiertniczo-wybuchowych. Kolejne eksplozje nastąpiły w dniach: 7 maja, 14 sierpnia i 11 listopada 1969 roku, oraz ostatnia w dniu 27 maja 1970 roku. Zamek królewiecki, czyli  "symbol pruskiego (niemieckiego) militaryzmu", przestał istnieć.  W dniu 13 listopada 1970 roku Rada Ministrów RFSRR zatwierdziła w miejscu tym budowę Domu Sowietów (Дом советов).  
(Żródło: http://www.rudnikov.com [dostęp: 09.08.2015])

Uwaga: Włączony AdBlocker może blokować wyświetlanie niektórych obrazów!
Większość zdjęć wykorzystanych w galerii pochodzi z www.bildarchiv-ostpreussen.de [dostęp: 12.09.2012]

Wróć do spisu treści